این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
سامانه ها


پیوندها

ايران توانا

اخبار > مقدمات و الزامات تشکیل دانشگاه حکمت بنیان
 


شماره خبر : ٥٢٧٦٠٢ تاریخ انتشار خبر : 1396/06/28 ا ١١:٢٥ تعداد نمایش خبر: 357
 
مقدمات و الزامات تشکیل دانشگاه حکمت بنیان
مقدمات و الزامات تشکیل دانشگاه حکمت بنیان
جلسه شماره 258 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه کارگروه تدوین سند دانشگاه حکمت بنیان با عنوان «سند راهبرد عملی دانشگاه اسلامی؛ حکمی کردن دانشگاه‌ها» پیرامون موضوع تدوین سند دانشگاه حکمت بنیان ارائه شد.

جلسه شماره 258 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه کارگروه تدوین سند دانشگاه حکمت بنیان با عنوان «سند راهبرد عملی دانشگاه اسلامی؛ حکمی کردن دانشگاه‌ها» پیرامون موضوع تدوین سند دانشگاه حکمت بنیان ارائه شد.
در این گزارش با استناد به اسناد بالادستی و نظرات نخبگان حوزوی و دانشگاهی مواردی مانند آگاهی بخشی، تعمیق و بهره وری، تقاطع سه گانه فقه، اخلاق، فلسفه مضاف با رشته‌های تخصصی، مأموریت گرایی، رصد و پایش مستمر، معرفی نسلی نوین از دانشگاه‌ها درسطح بین الملل در راستای تمدن نوین اسلامی مور بحث و بررسی قرا رگرفت.
در ادامه این گزارش، شاخص ‌هاای اختصاصی ارزیابی میزان اجرایی شدن سند حکمی کردن دانشگاهها به صورت نمونه ارائه و با دانشگاه‌های سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادی خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:
تمرکز بر آموزش‌های دینی در حوزه آموزش و پرورش، ‌نگارش محتوایی سند فوق الذکر به صورت صریح و اجرایی، اجرای مقدمات پیش نویس سند مربوطه در یک دانشگاه به صورت نمونه، زمینه سازی عملیاتی سند با استفاده از زیرساخت‌های موجود،‌ نیاز به استفاده از مدل‌های موفق آموزشی در کشور ،‌ ترسیم الگوهای ترکیبی از نظرات فلسفی- تجربی صاحبنظران، ‌نیاز به استاد حکیم و دانشجوی آماده برای ورود به دانشگاه حکمت بنیان و نگاه به دانشگاه حکمت بنیان به عنوان دانشگاهی فرانسلی و هدایتگر درجهان اسلام.


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.