این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
سامانه هاپیوندها

ايران توانا

سرفصل ها و متون آموزشی
 
آسیب شناسی حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه ها
سرفصل های آسیب شناسی حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه ها
معرفت شناسي سطح 3
سرفصل های معرفت شناسي سطح 3
معرفت شناسي سطح 2
پاورپوینت ها، سرفصل ها، منابع و متن
معرفت شناسي سطح 1
پاورپوینت ها، سرفصل ها، منابع و متن
غرب شناسي
غرب شناسي
سبك زندگي
سبك زندگي
روشنفكري
روشنفكري
تاريخ و تمدن سطح 3
پاورپوینت ها، سرفصل ها، متن
تاريخ و تمدن سطح 2
پاورپوینت ها، سرفصل ها، متن
تاريخ و تمدن سطح 1
پاورپوینت ها، سرفصل ها، متن

2 3 صفحه بعدی >>

 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.