این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
سامانه ها


پیوندها

ايران توانا

اخبار > دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398
 


شماره خبر : ٥٥٦٢٢٧ تاریخ انتشار خبر : 1398/04/15 ا ١٤:٤٣ تعداد نمایش خبر: 1504
 
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398

بخشی از دوره هاي پيش روی دانش افزایی در نیمه اول مرداد ماه 1398 که دانشگاه های برگزار کننده، تا لحظه درج این خبر، در سامانه ضیافت اندیشه استادان درج نموده اند، به شرح ذیل می باشد:


✔ «دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان» از تاریخ 21 لغایت 30 مرداد، با موضوع «غرب شناسي»
✔ «دانشگاه صنعتي اصفهان» از تاریخ 22 لغایت 25 مرداد، با موضوع «اصول تعليم تربيت سطح 1»
✔ «دانشگاه مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي» از تاریخ 27 لغایت 28 مرداد، با موضوع «تاريخ و تمدن اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه صنعتي اصفهان» از تاریخ 27 لغایت 30 مرداد، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي قم» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوعات «سبك زندگي» و «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 3»
✔ «دانشگاه شهيد چمران اهواز» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوعات «غرب شناسي» و «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «دانشگاه پيام نور استان همدان» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوع «معرفت شناسي سطح 2»
✔ «دانشگاه مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي» از تاریخ 3 لغایت 4 شهریور، با موضوع «روشنفكري ديني»
✔ «دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر» از تاریخ 3 لغایت 9 شهریور، با موضوعات «تعليم و تربيت اسلامي سطح 4 (آسيب شناسي تعليم و تربيت)» و «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه صنعتي همدان» از تاریخ 4 لغایت 6 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي سمنان» از تاریخ 5 لغایت 8 شهریور، با موضوع «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 4 (اخلاق پزشكي)»
✔ «دانشگاه فني حرفه اي استان تهران» از تاریخ 6 لغایت 8 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي گناباد» از تاریخ 8 لغایت 12 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه خواجه نصير طوسي» از تاریخ 9 لغایت 9 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «مركز آموزش عالي فني صدوقي يزد» از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور، با موضوع «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 1»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه» از تاریخ 10 لغایت 12 شهریور، با موضوع «تعليم و تربيت اسلامي سطح 4 (آسيب شناسي تعليم و تربيت)»
✔ «دانشگاه سمنان» از تاریخ 11 لغایت 14 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 2 (سياست خارجي)»
✔ «دانشگاه آزاد اسلامي زنجان» از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «دانشگاه تربت حيدريه» از تاریخ 12 لغایت 13 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل» از تاریخ 13 لغایت 14 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 4 (اقتصاد سياسي)»

توجه:
← احتمال تغییر اطلاعات یا زمان دوره ها، توسط دانشگاه برگزار کننده وجود دارد.
← ورود و تغییر اطلاعات مربوط به دوره ها، و همچنین اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری دوره ها، در اختیار دانشگاه برگزار کننده می باشد.

◀️ کانال ضیافت استادان https://sapp.ir/ziafateostadan


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.