این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
سامانه ها


پیوندها

ايران توانا

اخبار > دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398
 


شماره خبر : ٥٥٦٢٢٧ تاریخ انتشار خبر : 1398/04/15 ا ١٤:٤٣ تعداد نمایش خبر: 1726
 
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور 1398

بخشی از دوره هاي پيش روی دانش افزایی در نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور ماه 1398 که دانشگاه های برگزار کننده، تا لحظه درج این خبر، در سامانه ضیافت اندیشه استادان درج نموده اند، به شرح ذیل می باشد:


✔ «دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان» از تاریخ 21 لغایت 30 مرداد، با موضوع «غرب شناسي»
✔ «دانشگاه صنعتي اصفهان» از تاریخ 22 لغایت 25 مرداد، با موضوع «اصول تعليم تربيت سطح 1»
✔ «دانشگاه مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي» از تاریخ 27 لغایت 28 مرداد، با موضوع «تاريخ و تمدن اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه صنعتي اصفهان» از تاریخ 27 لغایت 30 مرداد، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي قم» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوعات «سبك زندگي» و «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 3»
✔ «دانشگاه شهيد چمران اهواز» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوعات «غرب شناسي» و «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «دانشگاه پيام نور استان همدان» از تاریخ 2 لغایت 5 شهریور، با موضوع «معرفت شناسي سطح 2»
✔ «دانشگاه مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي» از تاریخ 3 لغایت 4 شهریور، با موضوع «روشنفكري ديني»
✔ «دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر» از تاریخ 3 لغایت 9 شهریور، با موضوعات «تعليم و تربيت اسلامي سطح 4 (آسيب شناسي تعليم و تربيت)» و «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه صنعتي همدان» از تاریخ 4 لغایت 6 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي سمنان» از تاریخ 5 لغایت 8 شهریور، با موضوع «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 4 (اخلاق پزشكي)»
✔ «دانشگاه فني حرفه اي استان تهران» از تاریخ 6 لغایت 8 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 1»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي گناباد» از تاریخ 8 لغایت 12 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه خواجه نصير طوسي» از تاریخ 9 لغایت 9 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «مركز آموزش عالي فني صدوقي يزد» از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور، با موضوع «اخلاق علمي و حرفه اي سطح 1»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه» از تاریخ 10 لغایت 12 شهریور، با موضوع «تعليم و تربيت اسلامي سطح 4 (آسيب شناسي تعليم و تربيت)»
✔ «دانشگاه سمنان» از تاریخ 11 لغایت 14 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 2 (سياست خارجي)»
✔ «دانشگاه آزاد اسلامي زنجان» از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 5(انقلاب اسلامي، جهان امروز و افق هاي آينده با تأكيد بر بيانيه گام دوم)»
✔ «دانشگاه تربت حيدريه» از تاریخ 12 لغایت 13 شهریور، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل» از تاریخ 13 لغایت 14 شهریور، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 4 (اقتصاد سياسي)»

توجه:
← احتمال تغییر اطلاعات یا زمان دوره ها، توسط دانشگاه برگزار کننده وجود دارد.
← ورود و تغییر اطلاعات مربوط به دوره ها، و همچنین اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری دوره ها، در اختیار دانشگاه برگزار کننده می باشد.

◀️ کانال ضیافت استادان https://sapp.ir/ziafateostadan


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.