این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
سامانه ها


پیوندها

ايران توانا

اخبار > دوره هاي دانش افزایی پيش رو - بهمن 1397
 


شماره خبر : ٥٤٨٨٧٩ تاریخ انتشار خبر : 1397/11/03 ا ١٠:٤٦ تعداد نمایش خبر: 603
 
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - بهمن 1397
دوره هاي دانش افزایی پيش رو - بهمن 1397

بخشی از دوره هاي پيش روی دانش افزایی در آبان و آذر ماه 1397 که دانشگاه های برگزار کننده، تا لحظه درج این خبر، در سامانه ضیافت اندیشه استادان درج نموده اند، به شرح ذیل می باشد:


✔ «دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري» از تاریخ 2 لغایت 3 بهمن، با موضوع «تعليم و تربيت اسلامي سطح 4 (آسيب شناسي تعليم و تربيت)»
✔ «دانشگاه آزاد اروميه» از تاریخ 2 لغایت 5 بهمن، با موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 3»
✔ «دانشگاه پيام نور استان فارس» از تاریخ 2 لغایت 3 بهمن، با موضوع «اصول تعليم تربيت سطح 1»
✔ «دانشگاه پيام نور استان كرمان» از تاریخ 3 لغایت5 بهمن، با موضوع «اصول تعليم تربيت سطح 3»
✔ «دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان» از تاریخ 3 لغایت 4 بهمن، با موضوع «اصول تعليم تربيت سطح 1»
✔ «دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان» از تاریخ 4 لغایت 5 بهمن، با موضوع «غرب شناسي»
✔ «دانشگاه علم و فناوري مازندران» از تاریخ 6 لغایت 10 بهمن، با موضوع «معرفت شناسي سطح 2»
✔ «دانشگاه ملاير» از تاریخ 6 لغایت 10 بهمن، با موضوعات «غرب شناسي» و «سبک زندگی» و «روشنفكري ديني»
✔ «دانشگاه شهيد مدني آذربايجان» از تاریخ 6 لغایت 9 بهمن، با موضوع «سبك زندگي»
✔ «دانشگاه بيرجند» از تاریخ 6 لغایت 10 بهمن، با دو موضوع «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 3» و «انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 4 (اقتصاد سياسي)»

توجه:
✔ ورود و تغییر اطلاعات مربوط به دوره ها، و همچنین اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری دوره ها، در اختیار دانشگاه برگزار کننده می باشد.


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.